مجله اینترنتی مرد روز

مرد بودن سخت‎ترین کار دنیاست!

مرد که باشی همه دنیا از تو انتظار دارند، انتظارات بجا و نابجا! اما تو مردی باید خورد شوی و شکسته شوی و تکه تکه شوی اما دم نزنی!
مرد که باشی دنیا و زمین و زمان برایت کوتاه می‌شوند، نیست می‌شوند، دیده نمی‌شوند!
مرد که باشی روزها را سپری میکنی و وقتی به خودت می‌آیی که موهایت سفید شده و به گذشته فکر میکنی!
مرد که باشی شب‌ها برای فردایت برنامه‌ریزی می‌کنی، فکر می‌کنی، فکر می‌‎کنی، فکر می‌کنی!
مرد که باشی باید مسئول باشی، بزرگ باشی، بچه نشوی، باید پدر باشی، بچه بازی نکنی، باید تکیه‎گاه باشی!

مرد بودن سخت‌ترین کار دنیاست، آشوب که باشی، طوفانی که باشی،
باید مثل گردباد همه چیز را درون خودت فرو دهی تا مبادا آرامش و آسایش اطرافیانت را بهم بریزی!
مرد که باشی نباید از مسئولیت شانه خالی کنی، باید استوار باشی، محکم باشی، پدر باشی!
مرد که باشی باید مصمم باشی، پر قدرت باشی، پر انرژی باشی و همیشه امیدوار!

آری مرد بودن سخت‌ترین کار دنیاست،
باید مرد باشی تا هم خودت باشی و هم چیزی که دیگران می‌خواهند،
باید مرد باشی تا بدانی مرد بودن درست مثل مادر بودن، سخت‌ترین کار دنیاست!


نوشتن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری