مجله اینترنتی مرد روز

وجود تستسترون بیشتر موجب مهربانی مردان می‌شود

می‎گویند افزایش تستسترون در مردان، مصادف با افزایش تسلط طلبی، رقابت، ریسک پذیری و ماجراجویی است و براساس همین فرضیه می‎گویند مردان از نوجوانی تا حوالی 25 سالگی، چون بدن‎شان سرشار از تستسترون است مرتکب جرائم، تصادفات و خشونت بیشتری می‌شوند.

مرکز عصب شناختی دانشگاه لیون فرانسه در تحقیق جدیدشان توانستند ثابت کنند افزایش تستسترون بر عکس باورهای همیشگی، باعث مهربانی و بخشش بیشتر نیز می‎شود.

تیم تحقیقاتی دانشگاه فرانسوی از یک سنجش معروف تحقیقی به نام «بازی التیماتوم» بهره بردند و این وسیله سنجش رفتاری را با مقدار تستسترون ربط دادند. در این بازی در گروه‎های دونفره مردان، به یکی‎شان فرصت می‌دهند پول را به دلخواه خودش، بین خود و نفر دوم تقسیم کند.

به نفر اول مثلا صد یورو داده می‌شود و او حق دارد تصمیم بگیرد چقدر برای خودش بردارد. نکته جالب اینجاست که نفر دوم می‎داند اگر از تقسیم پول راضی نباشد و از پولش بگذرد به نفر اول هم چیزی تعلق نمی‌گیرد. این سنجش به فرد اول فرصت خودخواهی بیشتر و به نفر دوم فرصت انتقام و تنبیه می‎دهد. در اغلب سنجش‎های مشابه، اگر نفر دوم کمتر از سی یورو نصیبش شود ترجیح می‎دهد با گذشتن از پول خود، نگذارد به نفر اول هیچ چیز برسد.

محققین فرانسوی متوجه شدند افرادی که تستسترون به آنها تزریق شده است تمایل کمتری به تنبیه فردی که تقسیم نابرابر انجام داده است دارند. افرادی هم که پول در دست‌شان است و قرار است به دلخواه تقسیم کنند، به دلیل تستسترون تزریق شده در بدن‌شان، سخاوت بیشتری به خرج می‎دهند.

این گزارش، برای اولین بار تاثیر مستقیم هورمون تستسترون و تغییر رفتار به سمت گذشت بیشتر و تکیه بر پاداش و تشویق را توانسته است ثبت کند. به عبارتی دیگر، یک مرد قوی با تستسترون بیشتر و احساس تسلط و مدیریت بیشتر، برای تنظیم روابطش با بقیه فقط از تنبیه استفاده نمی‎کند. حضور تستسترون بیشتر در بدن وی مصادف بامهربانی، گذشت و تشویق بیشتر هم می‎باشد.


نوشتن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری